– Piano, acordeón

– Guitarra, guitarra eléctrica, baixo eléctrico.

– Violoncello, contrabaixo, violín, viola

– Frauta traveseira, fagot, óboe, frauta de pico, clarinete, saxofón

– Bombardino, trompeta, trompa, trombón, tuba

– Percusión

– Gaita galega