ENSINO EN GRUPO

Instrumento colectivo (4 alumnos/as) + Linguaxe musical

2 horas/semana

Instrumento colectivo (3 alumnos/as) + Linguaxe musical

2 horas/semana

Instrumento colectivo (2 alumnos/as) + Linguaxe musical

2 horas/semana

ENSINO INDIVIDUAL

Instrumento individual (1 hora) + Linguaxe musical

2 horas/semana

Instrumento individual (1/2 hora) + Linguaxe musical

1,5 horas/semana

Grupo preparatorio Grado Profesional 1 hora de instrumento + 2 horas de Linguaxe musical